Žížaly

Žížaly hrají významnou roli při provzdušňování půdy, které redukuje její utužení. Rovněž zlepšují prostupnost vody a rychlost vsakování, zpracovávají organickou hmotu a redukují plsť. Žížaly vylézají na povrch půdy během vlhkých období (např. pozdní podzim, vlhká zima) a zalézají v období suchého počasí. Některé druhy však zanechávají na povrchu hromádky zeminy, které mají řadu negativních důsledků:

  • Neestetický vzhled
  • Nerovný povrch
  • Invaze plevelů z důvodu přesunování dormantních semen na povrch nebo klíčení větrem zavátých semen na hromádkách zeminy
  • Zvýšená aktivita krtků v místech většího výskytu žížal.

 

Na tyto problémy existuje několik řešení:

  • Redukujte plsť, čímž omezíte zdroj potravy pro žížaly.
  • Minimalizujte přidávání organické hmoty.
  • Snižte pH povrchu půdy pomocí okyselujících hnojiv, čímž omezíte povrchovou aktivitu žížal.
  • Zajistěte suchý povrch půdy aerifikací a vertikutací.
  • Omezte množství odřezků trávy, které zůstávají na povrchu půdy, použitím pomalu rozpustných hnojiv nebo růstovými regulátory.
  • Použití smáčedla se silným penetrujícím účinkem zajistí, aby vlhkost postupovala od povrchu do hloubky a tím se omezil vznik hromádek zeminy na povrchu.