Pokus s trávníkovými hnojivy

Cíl pokusu

Cíl byl prostý: srovnat dvě hnojiva. Jedno bylo dlouhodobé hnojivo (Landscaper Pro “Full Season” 22-5-5) s udávanou dobou působení 8-9 měsíců.  Druhé bylo organické hnojivo (12-5-11) s uvedenou dobou působení 5-8 týdnů.  Které bude lepší?

Jak jsme to provedli?

Připravili jsem si jednoduchý pokus, který spočíval v tom, že se tato hnojiva aplikovala na travnatou plochu 3m x 2m a po dobu 16 týdnů se každý týden zaznamenávaly výsledky. Zvolené plochy se nacházely v několikrát oceněné zahradě v anglickém hrabství Lancashire. V zahradě se nachází rozsáhlý trávník ze směsi trav, obklopený smíšenými obrubami z květin a keřů, což bylo pro pokus ideální. Pokus probíhal 4 měsíce od počátku května do září. Místa byla na trávníku vyznačena a pro dosažení rovnoměrného rozptýlení se hnojiva aplikovala pečlivě rukou. Během 4 měsíců se na jednu plochu aplikovalo jedenkrát hnojivo LandscaperPro “Full Season” a na druhou plochu třikrát organické hnojivo. Před pokusem jsme provedli přesný výpočet, aby bylo zaručeno, že se na každou plochu v průběhu pokusu dostane stejné množství dusíku.

Co jsem zjistili?

Výsledky byly velmi jasné. Po aplikaci hnojiva Landscaper Pro “Full Season” se barva trávníku během 2 týdnů zlepšila na “uspokojivou” úroveň, označenou jako stupeň 6 z 10. Barva se udržela na této “uspokojivé” úrovni celé 4 měsíce po dobu trvání pokusu. Na ploše s organickým hnojivem se po aplikaci také zlepšila barva na “uspokojivou” úroveň. Nicméně postupně klesla na stupeň 5 z 10 (označený jako neuspokojivý), dokud nedošlo k druhé aplikaci o šest týdnů později. Poté se opět zlepšila a následně zhoršovala až do třetí aplikace ve 12. týdnu. U plochy ošetřené hnojivem “Full Season” se nejen zlepšilo zbarvení, ale plocha byla zdravější a rozvinulo se méně červené nitkovitosti (Laetisaria fuciformis), což znamená, že plocha i mnohem lépe vypadala.

Pokusná plocha ve 12. týdnu pokusu

organické hnojivo

LandscaperPro Full Season

kontrolní plocha bez hnojiva

 

Proč pokus takto dopadl?

Hnojivo “Full Season” z řady Landscaper Pro je hnojivo určené k pomalému uvolňování živin. Tato technologie využívá “obalených” granulí živin. Tyto granule spočívají v trávníku a pomalu a neustále uvolňují užitečné množství dusíku, takže trávník je trvale vyživován a dusík se nevymývá. Je to účinný a efektivní způsob. Organické hnojivo obsahuje dusík ve formě, kterou musejí nejdříve půdní mikroby rozložit, aby ji mohly rostliny přijmout. Nicméně, při správné teplotě půdy a adekvátní vlhkosti k tomu může dojít rychle. Určitou část uvolněného dusíku využije trávník a část se ztratí. Je to méně účinné a méně efektivní.

 

Jaký je tedy závěr? 

Jedinou aplikací hnojiva LandscaperPro Full Season jsme zajistili na celé léto zdravější trávník s lepším zbarvením. Po celých 12 týdnů jsme ho hodnotili jako “uspokojivý”.  Trávník byl lepší než plocha, na kterou se třikrát aplikovalo alternativní organické hnojivo. Tuto plochu jsme hodnotili jako “uspokojivou” pouze 6 týdnů, i když dostala stejné množství dusíku.  Zbarvení nebylo stálé a více se rozvinuly choroby. Hnojivo Landscaper Pro Full Season je dražší produkt než organické hnojivo (kg stojí jednou tolik), ale díky výsledkům za celé léto je jeho poměr cena/výkon mnohem příznivější a výsledný trávník je kvalitnější.