Dolarová skvrnitost

Sclerotinia homeocarpa – houbovité onemocnění trávníku

Sclerotinia je patogen zodpovědný za výskyt houbovitého onemocnění trávníku. Spory této houby mohou v půdě přežívat nezávisle na mateřském organismu řadu let i v nepříznivých podmínkách. V přívětivých podmínkách začíná klíčit a pronikat do navlhlých listů trav.

Vlastní infekce se rozvine, když nastanou teplé noci, nefouká vítr a vzduch je dostatečně vlhký. V mírném podnebí se houbovité infekce objevují nejčastěji v období od konce jara do konce léta. Chorobě svědčí, pokud jsou teploty vyšší než 21 °C. Nejhorší nákazy vznikají při teplotách mezi 26-29°C. Často bývají poškozeny velké plochy trávníku a nezřídka je postižen celý.

Nakrátko střižené trávníky jsou na nákazu obzvláště citlivé a snadno dochází k jejich poškození. Houby napadají různé travní druhy a první příznaky jsou většinou skryty či zcela chybí. Jedním z předpokladů pro rozvoj houbovitých infekcí jsou vlhké listy. Je-li vlhko a přeje-li počasí, jsou pro tento patogen ideální podmínky.

Nákaza se začíná projevovat jako drobná kulatá a oválná ohniska o velikosti 2-5 cm, zejména na krátce střižených trávnících. Na výše střižených trávnících mohou mít skvrny velikost až 15 cm v průměru a mohou vytvářet větší souvislé plochy.

Na napadených listech se objevují žluté skvrny s červenohnědými okraji, které způsobují zaškrcení zdravé části listu. Za vlhkého počasí je možné pozorovat na napadených rostlinách mycelium, které s oschnutím povrchu mizí.

Pro rozvoj choroby je ideální kombinace několika faktorů: vysoká vzdušná vlhkost, nedostatek vody v profilu, vysoká teplota vzduchu (25-30°C), nedostatek minerálního dusíku a draslíku.

 

ŘEŠENÍ

  • Zavlažujte důkladně, ale ne příliš často.
  • Omezte dobu, po kterou jsou listy vlhké.
  • Udržujte vyvážené dodávky živin k zajištění prevence a podpoře regenerace.
  • Provzdušňujte, aby v kořenové zóně nedocházelo k utužování půdy.
  • Programově redukujte vznik plsti.
  • Dle možností odvážejte odřezky po sečení ze zasažených oblastí.